Пошук сертифікатів користувачів КНЕДП - АЦСК МВС України

Додаткові реквізити:
* - пошук сертифікатів здійснюється за серією та номером паспорта, якщо через релігійні переконання користувач відмовився від реєстраційного номеру облікової картки платника податків.